Vad är ett smart hem?

För ett par år sedan så var begreppet smarta hem något nämndes väldigt ofta i media. Detta var precis när de smarta högtalarna hade kommit ut på marknaden och det rådde en viss förvirring angående vad den nya tekniken skulle komma att betyda. Vissa var till och med övertygade om att dessa digitala assistenter, som Google Assistant och Amazon Alexa, potentiellt kunde bli diktatoriska robotar som styrde våra liv. Idag har vi facit i och med att vi faktiskt har levt med den moderna tekniken ett tag. Man kan också se hur mäklare som HusmanHagberg ibland marknadsför hus som är anpassade med den nya tekniken – alltså vad ett smart hem är i praktiken. Ett smart hem, så som vi definierar det idag, är i stort sett ett hem med interaktiva högtalare i varje rum. Dessa högtalare är uppkopplade till internet via trådlöst nätverk i huset. Högtalarna är interaktiva, vilket innebär att de kan uppfatta dina röstkommandon, och dessutom kan de styra vissa praktiska funktioner i bostaden. Exempel på dessa funktioner är justering av temperaturen eller låsning av ytterdörren.

Smart högtalare på hylla