Robotproteser

I Star Wars-serien förlorade huvudkaraktären Luke Skywalker sin arm i en kamp mot ondska och även sin pappa, men med avancerad teknik i en galax långt, långt borta fick han i slutet av filmen en ny robotarm fascinerande lik hans riktiga. Utan träning eller ansträngning kunde han direkt börja använda sin robothand som vanligt och dessutom med känsel i alla sina fingrar. Den avancerade tekniken är inte längre science-fiction utan är på god väg att bli verklighet. Tidigare har robotproteser inte varit helt ideala för den handikappade. De har visserligen styrts med hjälp av elektriska elektroder placerade utanpå kroppen på muskler och nerver, men det har varit en ansträngande process för personen att lära sig hantera sin nya robotprotes. Rörelserna blir lätt hackiga och okontrollerade. Dessutom har det funnits klagomål på att robotproteser har varit tunga, obekväma och att de mer har upplevts som verktyg snarare än nya kroppsdelar. Idag har man gjort undersökningar och provat att istället operera in de elektriska elektroderna i kroppen, vilket tillåter hjärnan att direkt kommunicera med protesen. Detta har medfört förvånandsvärda resultat. En lam man i USA lärde sig använda sin nya robotarm på endast en dag och kunde sedan använda den utan några större svårigheter. Med hjälp av den nära kontakten mellan protes och hjärna hoppas man kunna installera elektroder som även kan påverka nervceller, vilket man hoppas kommer att kunna få personen att uppleva känsel i sin robotprotes. Robotproteser kommer förhoppningsvis inom en mycket snar framtid upplevas som mer levande och förändra många människors liv. Protestekniken som visades i Star Wars-filmerna är under snabb utveckling och snart kommer vi kunna bli som Darth Vader – en enda stor levande robotprotes.