Robotprogrammering

Vad är egentligen robotprogrammering? Genom att gå en kurs i robotprogrammering lär du dig att styra en robot. Det finns enstaka kurser som anordnas både i privatregi och högskole- och universitetskurser som du kan få studiebidrag för att läsa. Ett av de privata alternativen står Svia Acedemy för. De har olika kurser där nybörjaren har möjlighet att börja från grunden för att sedan bygga på. Deras grundkurs i robotprogrammering vänder sig till operatörer som redan idag arbetar med ABB IRC robotar eller som kommer börja arbeta med dessa. Efter kursgenomgången ska du kunna styra, programmera och arbeta med robotar på arbetsplatsen. Utbildningen ges i Jönköping.

 

Robotprogrammerare finns faktiskt även som en utbildning vid yrkeshögskolor. Det speciella med YH-skolor är att en stor del av utbildningen är förlagd till praktik på en arbetsplats samt att utbildningarna bara ges om det finns tillräckligt med arbetstillfällen. Är du intresserad av att arbeta med teknik ska du kanske fundera på att bli robotprogrammerare. YH-utbildningen är på ett år och berättigar till att ansöka medel från CSN. Vad gör en robotprogrammerare mer konkret? I ditt arbete utvecklar du ny kod och instruktioner i de olika programmeringsspråken som används inom automation samtidigt som du diagnostiserar och åtgärdar fel. I produktionsyrken tar robotarna och automatisering en allt större roll och det behövs därför utbildas fler duktiga programmerare. De egenskaper som du behöver är först och främst att du ska ha ett stort it-intresse, vara bra på problemlösning och tycka det är intressant med teknik. I vissa förskolor får barnen prova på robotprogrammering redan från tidiga åldrar och detta föra att förbereda dem på dagens tekniska samhälle och öka intresset för problemlösning och teknik. Kanske kommer Sverige i framtiden bli som England, där robotprogrammering ingår som obligatoriskt moment i alla årskurser?

Autmatiserad trading

En del tänker på aktiehandel när de hör talas om robotprogrammering de tänker på så kallad robottrading, där en programmvara automatiskt analyserar marknaden och köper eller säljer aktier eller andra värdepapper (instrument). Det här är t.ex. mycket vanligt inom handel med binära optioner där det gäller att fatta mycket snabba beslut. Om man fattar rätt bestlut så handlar det om ganska mycket pengar så därför är robotar en bra lösning. Det kansek till och med är så att man bör omdefiniera begreppet robot till att inte enbart avse hårdvaran som mjukvaran styr. Mjukvaran kan ju styra andra mjukvaror (som i tradingfallet) och då är det ju också en robot.