Robotingenjör

I dag ser vi en allt högre grad av automatisering inom industrin. Med detta menas helt enkelt att robotar utför allt mer av de arbetsuppgifter som människor tidigare utfört. Förr i tiden förpackades till exempel varor för hand. Nu sköts oftast packningsmomentet automatiskt. Man kan då fråga sig om det betyder att mänsklig arbetskraft nu är överflödig inom industrin? Nej, så är verkligen inte fallet eftersom robotarna inte kan sköta sig och sina processer helt själva. Det behövs fortfarande människor som styr, övervakar och programmerar robotarna. Dessa personer brukar oftast ha titeln robotingenjör. En robotingenjör ägnar sin arbetsdag åt att bland annat installera, sätta i drift och programmera robotar. Om du är intresserad av att arbeta med robotar så är robotingenjör ett utmärkt val av yrke för dig. Arbetsmarknaden för robotingenjörer är dessutom mycket bra och har goda framtidsutsikter eftersom robotiseringen knappast kommer att gå tillbaka. Hur gör man då för att bli robotingenjör? De flesta robotingenjörer utbildar sig på yrkeshögskola. Det finns ett flertal sådana utbildningar runt om i landet. Utbildningen brukar ligga på två år, det vill säja 400 poäng, och innefattar praktik ute på företag. Just att få komma ut och arbeta i det verkliga arbetslivet kan vara en stor fördel när man vill få in en fot på arbetsmarknaden. Man läser även ämnen som bland annat automationssystem, el, och industriell IT. För att komma in på utbildningen krävs oftast grundläggande behörighet, det vill säja en gymnasieexamen. Robotingenjör är kort sagt ett framtidsyrke inom främst industrin. Om du är intresserad av den tekniska utvecklingen och vill ha ett yrke som berör den så är det ett hett tips att titta närmare på detta yrkesval.