Maskininlärning kan upptäcka psykisk ohälsa hos barn

Barn kan av olika anledningar lida av psykisk ohälsa. Orsakerna kan vara många, såsom problem i skolan eller att föräldrarna genomgår en vårdnadstvist (klicka här för mer information). I USA har studier vid University of Vermont visat att man kan utveckla en programvara för maskininlärning som skall lära känna igen avvikelser i barnens tal, för att på det sättet kunna kartlägga ångest. Det hade gjort att barnen snabbare får den psykologhjälp de behöver, utan att behöva genomgå tidskrävande utredningar. Forskarna menar att det här tillvägagångssättet kunde minska andelen barn som lider av psykisk ohälsa – vilket ju är extremt viktigt och som kanske blir möjligt tack vare tekniken.

Två barn framför en dator