Användningsområden för VR teknik

Visst hade det varit kul att uppleva en annan del av världen utan att behöva resa dit? Med VR teknik kan du förflytta dig till en annan världsdel eller ta en åktur i en berg och dalbana med hjälp av en app eller ett spel. Utvecklingen av VR teknik går raskt framåt och marknaden för VR spel blir bara större och större. Tekniken utvecklas och grafiken likaså vilket gör att det idag känns som att man är på en annan plats om man sätter på sig ett par VR glasögon. Men Virtual Reality behöver inte bara användas till nöje. Stockholms läns landsting och KTH forskar nu på hur man kan använda VR i sjukvården. Landstinget vill bota torgskräck med VR. Genom att låta patienten uppleva ångestframkallande miljöer med hjälp av VR-teknik tror man att patienten ska kunna vänja sig vid den ångestframkallande miljön. Därefter ska patienten konfronteras med den miljön i verkligheten. Förhoppningsvis med positiva resultat. Forskningsprojektet har fått 400 000 kronor till att göra en förstudie på området.